Aktuality

  1. Úvod
  2. chevron_right
  3. Aktuality

Vývoj projektu

Aktuality

Předběžný inženýrsko geologický průzkum

Realizace předběžného inženýrsko geologického průzkumu pro soubor staveb Cílem provedeného inženýrskogeologického průzkumu bylo především zjištění geologické stavby, ohodnocení kvality horninového masivu, hydrogeologický průzkum, vytipování…

Studie V Holešovičkách

Studie dopravního řešení oblasti V Holešovičkách – Libeňská spojka – Povltavská Podstatou Studie dopravního řešení je prověřit možnost redukce stávajícího trojúhelníku nadřazeného dopravního systému,…
Aktuality

Manažerské shrnutí 2020.01

Prezentace ke stažení Prezentace projektu a tzv. manažerské  shrnutí aktualizované k lednu 2020. Prezentace ke staženíManažerské shrnutí
Aktuality, Studie

Urbanisticko dopravní studie

Urbanisticko-dopravní studie Urbanisticko-dopravní studie souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky byla zpracována jako prvá fáze zadání dokumentace pro územní řízení souboru třech staveb (MO 0081,…

Novinky

Dokončení předběžného inženýrsko geologického průzkumu

Předložení objednateli rozpracovaného konceptu DÚR (se zapracováním nových požadavků na bezmotorovou dopravu)

Předložení objednateli dokončeného konceptu DÚR

Usnesení