Aktuality

  1. Úvod
  2. chevron_right
  3. Aktuality

Vývoj projektu

Aktuality

Dokumentace podrobného geotechnického průzkumu

Proběhlo předání dokumentace podrobného geotechnické průzkumu pro potřeby výběrového řízení na jeho provádění. Předmětem průzkumu je kromě jiného i ražba tří průzkumných štol v úsecích ražených…
Aktuality

Dokumentace pro územní řízení

V září 2022 byla podána Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Zde jsou ke stažení základní výkresy Dokumentace pro územní řízení (DÚR) Manažerské…

Novinky

Předána dokumentace monitoringu při ražbě průzkumných štol

Předána dokumentace PGP pro potřeby výběrového řízení na jeho provádění

Předání technického podkladu na záměr železničního uzlu

Byla podána Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení

Dokončení předběžného inženýrsko geologického průzkumu

Předložení objednateli rozpracovaného konceptu DÚR (se zapracováním nových požadavků na bezmotorovou dopravu)

Předložení objednateli dokončeného konceptu DÚR

Usnesení