Aktuality

  1. Úvod
  2. chevron_right
  3. Aktuality

Vývoj projektu

Aktuality

Dokumentace pro územní řízení

V září 2022 byla podána Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Zde jsou ke stažení základní výkresy Dokumentace pro územní řízení (DÚR) Manažerské…
Aktuality

Předběžný inženýrsko geologický průzkum

Realizace předběžného inženýrsko geologického průzkumu pro soubor staveb Cílem provedeného inženýrskogeologického průzkumu bylo především zjištění geologické stavby, ohodnocení kvality horninového masivu, hydrogeologický průzkum, vytipování…

Studie V Holešovičkách

Studie dopravního řešení oblasti V Holešovičkách – Libeňská spojka – Povltavská Podstatou Studie dopravního řešení je prověřit možnost redukce stávajícího trojúhelníku nadřazeného dopravního systému,…

Novinky

Byla podána Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení

Dokončení předběžného inženýrsko geologického průzkumu

Předložení objednateli rozpracovaného konceptu DÚR (se zapracováním nových požadavků na bezmotorovou dopravu)

Předložení objednateli dokončeného konceptu DÚR

Usnesení