Aktuality

Usnesení RMČ P8

Usnesení
Přečteno 546 krát

Usnesení Rady městské části Praha 8 číslo 0054/2021 ze dne 10. 2. 2021 ke koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky.

Rada městské části Praha 8:

I. bere na vědomí

„Důvodovou zprávu“ k aktualizaci koncepce souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky,

II. souhlasí

s aktualizovaným řešením a koncepcí souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2019 (schválené k další přípravě usnesením Rady HMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019),

III. vyzývá

hlavní město Prahu k urychlené přípravě a realizaci této pro město nezbytné dopravní stavby,

IV. ukládá

písemně informovat HMP o stanovisku MČ Praha 8 k aktualizovanému řešení a koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky
dle·Urbanistickodopravní studie MO+LS z 06/2019. Termín 26.2.2021.