Aktuality

Usnesení ZMČ P10

Usnesení
Přečteno 656 krát

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 číslo 16/23/2020 ze dne 25. 5. 2020 k návrhu stanoviska k aktualizovanému řešení a koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2019.

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. souhlasí

s aktualizovaným řešením a koncepcí souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2019 (schválené k další přípravě usnesením Rady HMP č. 2309 ze 4. 11. 2019)

II. vyzývá

hlavní město Prahu k urychlené přípravě a realizaci této pro město nezbytné dopravní stavby

III. ukládá

1. PaedDr. Sekalovi, místostarostovi
1.1. písemně informovat HMP o stanovisku MČ Praha 10 k aktualizovanému řešení a koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanistickodopravní
studie MO+LS z 06/2019. Termín: 5. 6. 2020