Přínosy a důsledky

Doprava

Vliv na dopravu
v širším území.

Hluk

Vliv na akustickou situaci
v zájmovém území.

Imise

Vliv na imisní zatížení dotčeného území.

Kromě odkazů výše (doprava, hluk a imise) jsou posuzovány také další vlivy na život obyvatel města a jeho okolí. Veškerá tato data jsou publikována k roku 2011.