Na Tunelový komplex Blanka, uvedený do provozu v roce 2015, navazuje připravovaný soubor dvou staveb Městského okruhu Pelc-Tyrolka – Balabenka (0081) a Balabenka – Štěrboholská radiála (0094), a dále tzv. Libeňská spojka (8313). Realizací souboru staveb dojde k dokončení celého Městského okruhu. Celková délka trasy souboru staveb činí 10,5 km (6,0 km stavba 0094, 2,4 km stavba 0081, 2,1 km stavba 8313). Trasa je vedena v tunelech hloubených a ražených.
Výsledkem nového návrhu je změna koncepce řešení založená na maximální možné integraci stavby nadřazené komunikační sítě do městského prostředí. Řešení využívá vedení Městského okruhu a Libeňské spojky převážně v podzemí, zatímco na povrchu jsou vytvořeny podmínky pro místní městské dopravní vazby, rozvoj dotčeného území a krajiny. Vše v souladu s aktuálními i předpokládanými budoucími požadavky.