Aktuality

Usnesení RHMP

Usnesení
Přečteno 614 krát

Rada hlavního města Prahy vydala dne 4. 11. 2019 Usnesení č. 2309 k k návrhu na schválení úpravy řešení staveb městského okruhu č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka a č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a stavby č. 8313 Libeňská spojka dle urbanisticko-dopravní studie.
Jak je uvedeno v příslušném Usnesení, Rada hlavního města Prahy:

I. schvaluje
  • úpravu řešení staveb městského okruhu č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka a č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a stavby č. 8313 Libeňská spojka dle urbanisticko-dopravní studie, vypracované v VI/2019 společnostmi SG 0081 PTB, LG 8313 LS a SATRA – MMD – Městský okruh, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
II. ukládá

náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D.

  • informovat Zastupitelstvo HMP o schválení úpravy řešení staveb městského okruhu č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka a č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a stavby č. 8313 Libeňská spojka dle urbanisticko-dopravní studie, vypracované v VI/2019 společnostmi SG 0081 PTB, LG 8313 LS a SATRA – MMD – Městský okruh.

MHMP – INV MHMP

  • zajistit vyhotovení dokumentace pro územní řízení staveb městského okruhu č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka a č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a stavby č. 8313 Libeňská spojka v souladu s úpravou řešení těchto staveb dle urbanisticko-dopravní studie, vypracované v VI/2019 společnostmi SG 0081 PTB, LG 8313 LS a SATRA – MMD – Městský okruh.
  • v souladu s bodem I.1. tohoto usnesení upravit předmět plnění v rámci smluvních vztahů se zhotoviteli DÚR staveb městského okruhu č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka a č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a stavby č. 8313 Libeňská spojka a to včetně úpravy rozhraní jednotlivých staveb.
  • zajistit, aby upravené řešení DÚR městského okruhu umožnilo budoucí zahloubení komunikace V Holešovičkách, včetně připojení na stavbu Libeňské spojky a městský okruh.

MHMP – OMM MHMP

  • zajistit ve spolupráci s INV MHMP propagaci a marketingovou komunikaci nového řešení staveb městského okruhu č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka a č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a stavby č. 8313 Libeňská spojka po dobu přípravy a projednávání DÚR.

řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

  • vycházet při územně plánovací činnosti a koordinaci záměrů v území v koridoru Městského okruhu z urbanisticko-dopravní studie, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.