Urbanisticko dopravní studie

Aktuality, Studie
Přečteno 2054 krát

Urbanisticko-dopravní studie

Urbanisticko-dopravní studie souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky byla zpracována jako prvá fáze zadání dokumentace pro územní řízení souboru třech staveb (MO 0081, MO 0094 a LS 8313). Tyto stavby byly definovány technickým podkladem pro výběr projektanta DÚR z roku 2016, zahrnujícím doporučené řešení z projednání EIA a tvořícím základní – srovnávací variantu nově navrhovaného řešení Městského okruhu a Libeňské spojky. To rozpracovává aktuální požadavky hlavního města a městských částí a reaguje na současné nároky a potřeby společnosti.

Jednotlivé úseky a mimoúrovňové křižovatky (MÚK) byly v průběhu zpracování studie porovnány z hlediska splnění čtrnácti empiricky stanovených kritérií. Po interním projednání uvnitř širokého zpracovatelského týmu a konzultacích s IPR HMP a příslušnými náměstky primátora hl. m. Prahy, byla do výsledného návrhu invariantně zapracována pouze doporučená a přijatelná řešení.

Urbanisticko-dopravní studie byla usnesením č. 2309 dne 4. 11. 2019 schválena Radou hl. m. Prahy k dalšímu rozpracování v rámci projektových prací DUR.