Aktuality

Usnesení ZHMP

Usnesení
Přečteno 640 krát

Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydalo dne 2.11.2017 Usnesení č. 30/72 k záměru odboru OSI MHMP na realizaci veřejné zakázky „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“.
Jak je uvedeno v příslušném Usnesení, zastupitelstvo hlavního města Prahy:

I. konstatuje že

části „kritéria hodnocení“ a „požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace“, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, nejsou určeny ke zveřejnění do doby zahájení zadávacího řízení

II. schvaluje

záměr nadlimitní veřejné zakázky „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

III. ukládá

Radě HMP zajistit postup zadání veřejné zakázky dle bodu I. tohoto usnesení