Aktuality

Usnesení ZMČ Praha 14

Usnesení
Přečteno 543 krát

Zastupitelstvo městské části Praha 14 vydalo dne 26.9.2017 Výzvu MČ Praha 14 hlavnímu městu Praha k dostavbě Městského okruhu.

Jak je uvedeno v příslušném Usnesení, zastupitelstvo městské části:

I. nesouhlasí

s variantním řešením Městského okruhu (dále MO) tzv. variantou „Duál„.

II. trvá

na pokračování projektové a realizační přípravy tunelového vedení MO v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála a dokončení severovýchodního segmentu MO v původně plánované a upřednostněné variantě v rámci provedeného řízení EIA z hlediska vlivu na životní prostředí.

III. vyzývá

hlavní město Prahu k pokračování a zajištění kontinuity prací na projektové přípravě severovýchodního segmentu MO.