Aktuality

Usnesení RHMP

Aktuality, Usnesení
Přečteno 671 krát

Rada hlavního města Prahy vydala dne 22.9.2017 Usnesení č. 2248 k záměru odboru OSI MHMP na realizaci veřejné zakázky „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“.
Jak je uvedeno v příslušném Usnesení, rada hlavního města Prahy:

I. konstatuje že
 • realizace veřejné zakázky musí respektovat usnesení Rady HMP č. 1834 ze dne 15.8.2017
 • části „kritéria hodnocení“ a „požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace“, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, nejsou určeny ke zveřejnění do doby zahájení zadávacího řízení
II. souhlasí

se záměrem veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. schvaluje

jmenování komise pro otevírání žádostí o účast/komise pro posouzení kvalifikace/komise pro otevírání nabídek/hodnoticí komise ve složení dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

IV. rozhoduje

o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek

V. ukládá

1. náměstkovi primátorky Dolínkovi

 • předložit záměr veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení
 • předložit zprávu o aplikaci dopravně organizačních a stavebně technických opatření dle přílohy č. 1 usnesení Rady HMP č. 1701 ze dne 21.9.2010
 • vypořádat závazné podmínky EIA

MHMP – OSI MHMP

 • 1. při přípravě zadávací dokumentace zohlednit
  a) všechny závazné podmínky Stanovisek EIA a jejich příloh k záměru Městský okruh, stavba č. 0081 v úseku Pelc/Tyrolka – Balabenka, k záměru Městský okruh, stavba č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála, a k záměru Libeňská spojka – stavba č. 8313, které se bezprostředně vztahují ke zpracování definitivní verze DÚR
  b) úkol stanovený OSI MHMP usnesením Rady HMP č. 1834 ze dne 15.8.2017
 • 2. realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 • 3. podepsat jmenování komise pro otevírání žádostí o účast/komise pro posouzení kvalifikace/komise pro otevírání nabídek/hodnoticí komise ve složení dle bodu III. tohoto usnesení
 • 4. předložit Radě HMP návrh na rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky