Aktuality

Usnesení RMČ Praha 10

Usnesení
Přečteno 536 krát

Rada městské části Praha 10 vydala dne 16.11.2017 Usnesení k výzvě MČ Praha 10 hlavnímu městu Praha k dostavbě severovýchodního segmentu Městského okruhu.

Jak je uvedeno v příslušném Usnesení, rada městské části:

I. bere na vědomí

usnesení z 28. jednání Komise územního rozvoje ze dne 25. 10. 2017, usnesení z 26. jednání Výboru dopravy a cyklostezek ze dne 8. 11. 2017 a informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

II. doporučuje

a) ZMČ Praha 10 požadovat pokračování přípravy realizace dostavby severovýchodního segmentu Městského okruhu, a to dle platného stanoviska EIA

b) ZMČ Praha 10 vyslovit nesouhlas s řešením Městského okruhu tzv. variantou „duál“

c) ZMČ Praha 10 vyzvat HMP k zajištění plynulosti přípravy projektové dokumentace severovýchodního segmentu Městského okruhu

III. souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

IV. pověřuje

Ing. Martina Hejla, uvolněného člena RMČ, předložit výzvu MČ Praha 10 hlavnímu městu Praha k dostavbě severovýchodního segmentu Městského okruhu na 18. jednání ZMČ Praha 10