Aktuality

Usnesení ZHMP

Usnesení
Přečteno 758 krát

Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydalo dne 9. 9. 2021 Usnesení č. 29/18 k k návrhu na vydání Aktualizace číslo 7 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy.
Jak je uvedeno v příslušném Usnesení, Zastupitelstvo hlavního města Prahy:

I. bere na vědomí
  • výsledek projednání návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy včetně vyhodnocení, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;
  • závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení.
II. schvaluje
  • návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, uvedený v příloze č. 2 a č. 3 tohoto usnesení.
III. vydává
  • Aktualizaci č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, schválenou v bodě II. formou opatření obecné povahy č. 116/2021, uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení.
IV. ukládá

Radě HMP

  • zajistit realizaci bodu II. a III. tohoto usnesení.