Aktuality

Usnesení RHMP

Usnesení
Přečteno 735 krát

Rada hlavního města Prahy vydala dne 11. 9. 2018 Usnesení č. 2415 ke schválení zahájení řízení o návrzích územních opatření o stavebních uzávěrách pro
celoměstsky významné komunikační stavby
.
Jak je uvedeno v příslušném Usnesení, Rada hlavního města Prahy:

I. schvaluje
  • zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy – územního opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 a 519 Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  • zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy – územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  • zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy – územního opatření o stavební uzávěře pro východní část Městského okruhu v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
II. ukládá

UZR MHMP

  • realizovat všechny kroky k vydání územních opatření o stavebních uzávěrách v rozsahu dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.