Zahájení projektových prací

Aktuality
Přečteno 960 krát
V návaznosti na ukončené výběrové řízení byly zahájeny projektové práce na celém souboru staveb Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka – Štěrboholská radiála a Libeňské spojky. V souladu s požadavky platného stanoviska EIA, aktuálními požadavky městských částí a hlavního města Prahy, respektive s aktuálními koncepčními požadavky Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy bude nejprve studijně dopracováno uspořádání městského parteru v bezprostředním kontaktu s trasou Městského okruhu a Libeňské spojky. Tím dojde k vymezení konečného rozsahu řešeného území potřebné pro vlastní práce na dokumentaci DÚR.

Z výše uvedených důvodů, i s ohledem na časový vývoj od doby jejich zpracování, stupeň přípravného procesu, ke kterému byly určeny, a v neposlední řadě i s ohledem na aktuální stav v území je třeba vizualizace umístěné na tomto webu včetně zobrazeného povrchového uspořádání, vnímat jako ilustrativní podklad, znázorňující ve zjednodušené podobě možnosti a předpoklady řešení v dané lokalitě. V potřebném detailu, rozsahu, podrobnosti a kvalitě jsou tyto návrhy předmětem probíhajících projektových a architektonických prací.