Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Aktuality
Přečteno 1633 krát

Dne 14. 9. 2022 byla u Stavebního úřadu (MHMP OSŘ) podána Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení, podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.