Usnesení Rady a ZMČ Praha 3

Usnesení
Přečteno 553 krát

Rada městské části Praha 3 schválila dne 11.9.2017 dokument Výzva městské části Praha 3 k pokračování přípravy realizace původního projektu dostavby severovýchodního segmentu Městského okruhu, včetně hloubené varianty.

Tímto Usnesením Rada městské části

1. bere na vědomí

doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 5. září 2017 dle důvodové zpráva tohoto usnesení.

2. doporučuje

Zastupitelstvu městské části schválit výzvu MČ Praha 3 hlavnímu městu Praze k pokračování a zajištění kontinuity prací na projektové přípravě severovýchodního segmentu Městského okruhu. MČ Praha 3 dlouhodobě požaduje pokračování projektové i realizační přípravy tunelového  vedení MO v úseku mezi Balabenkou a Spojovací.

Dne 19.9.2017 Zastupitelsno městské části svým Usnesením:

1. bere na vědomí

doporučení RMČ P3 ze dne 11. září 2017 , schválené podle doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 5. září 2017 dle důvodové zpráva tohoto usnesení.

2. schvaluje

Výzvu MČ Praha 3 hlavnímu městu Praze k pokračování a zajištění kontinuity prací na projektové přípravě severovýchodního segmentu Městského okruhu. MČ Praha 3 dlouhodobě požaduje pokračování projektové i realizační přípravy tunelového vedení MO v úseku mezi Balabenkou a Spojovací, a to dle platného stanoviska EIA, varianta T1.