Aktuality

Usnesení ZHMP

Usnesení
Přečteno 519 krát

Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydalo dne 14.9.2017 Usnesení č. 29/56 k návrhu na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy na vymezení severovýchodní části Městského okruhu.
Jak je uvedeno v příslušném Usnesení, zastupitelstvo hlavního města Prahy:

I. bere na vědomí

1. závěry z jednání Komise Rady hl.m. Prahy pro změny územního plánu hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení
2. závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení

II. schvaluje

návrh na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá

Radě HMP zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení