Aktuality

Usnesení RHMP

Usnesení, Variantní řešení
Přečteno 508 krát

Rada hlavního města Prahy vydala dne 15.8.2017 Usnesení č. 1834 k návrhu zadání odboru strategických investic MHMP na zpracování posouzení variantního řešení východní části městského okruhu v návaznosti na informační tisky Z-5497 a R-26552.
Jak je uvedeno v příslušném Usnesení, rada hlavního města Prahy:

I. schvaluje

zadání a postup zpracování posouzení variantního řešení východní části městského okruhu, které jsou specifikovány v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

II. ukládá

MHMP – OSI MHMP

realizovat zpracování posouzení variantního řešení východní části městského okruhu dle bodu I. tohoto usnesení