Technická chodba v Dejvickém tunelu (© 2015 – autoři projektu)