Využití tunelů jako kolektorů

V rámci budování tunelových staveb převážně v městské aglomeraci jsou často do nové dopravní trasy umísťovány další prvky inženýrského vybavení města. Prostory technických chodeb a instalačních kanálů tunelových staveb nabízejí možnost umístění různých vedení inženýrských sítí. Spolu s tunelem se tak v podstatě vytváří nová kolektorová trasa, ovšem s výrazně nižšími náklady na výstavbu.

Výhodou tohoto způsobu vedení inženýrských sítí oproti klasickému „zemnímu podpovrchovému“ vedení (uložení vedení v tělese pozemní komunikace) je jednodušší údržba a kontrola vedení sítí. V případě poruchy vedení je tak možné rychle a přesně detekovat závadu sítě. V prostoru technické chodby je snadnější manipulace a přístup k vedení, takže závada na vedení inženýrské sítě může být rychleji a pohodlněji odstraněna. K upřesnění je třeba doplnit, že technické prostory pro vedení inženýrských sítí je vhodné navrhovat u tunelů střední až velké délky, tzn. cca nad 300 m.

S využitím prostoru tunelu pro vedení inženýrských sítí jsou zkušenosti z tunelu Mrázovka (1300 m) nebo tunelového komplexu Blanka (celkem 5502 m).