Technická chodba v Bubenečském tunelu (© 2015 – autoři projektu)