Počet zasažených obyvatel v pásmech imisí hluku v noční době (22 – 6 hod.)