Graf celkových ročních celospolečenských nákladů (© 2010 – autoři projektu)