Zadávací řízení na projektanta DUR

Aktuality
Přečteno 681 krát

Bylo zahájeno Zadávací řízení na akci Soubor staveb MO stavba číslo 0081 MO Pelc-Tyrolka – Balabenka, stavba číslo 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, stavba číslo 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR.

Předmětem je vyhotovení dokumentace k územnímu řízení, včetně souvisejících podkladových studií, geodetického zaměření a majetkoprávní přípravy. Součástí plnění bude rovněž zajištění meziprojektové koordinace a inženýrská činnost k získání příslušných územních rozhodnutí. Detaily jsou dostupné ve veřejném rejstříku.