Průmyslový polookruh – urbanisticko dopravní studie: přehledná situace