Vizualizace – pohled na oblast za starou budovou Národního muzea (© 2008 SATRA & ARTOO)

Vizualizace – pohled na oblast za starou budovou Národního muzea (© 2008 SATRA & ARTOO)