Vizualizace – pohled do prostoru Čelakovského sadů (© 2008 SATRA & ARTOO)

Vizualizace – pohled do prostoru Čelakovského sadů (© 2008 SATRA & ARTOO)