Vizualizace – pohled do Wilsonovy a Legerovy ulice (© 2008 SATRA & ARTOO)

Vizualizace – pohled do Wilsonovy a Legerovy ulice (© 2008 SATRA & ARTOO)