Situace zklidnění Severojižní magistrály, výhledové tunelové řešení pod Prahou 2 (© 2008 SATRA a VHE )

Situace zklidnění Severojižní magistrály, výhledové tunelové řešení pod Prahou 2 (© 2008 SATRA a VHE )