Příčný řez tunelem Muzeum (čelní odtěžování), s vazbou na Vinohradské železniční tunely (© 2008 SATRA)

Příčný řez tunelem Muzeum (čelní odtěžování), s vazbou na Vinohradské železniční tunely (© 2008 SATRA)