Situace zklidnění Severojižní magistrály v oblasti Národního muzea (© 2008 SATRA a VHE )

Situace zklidnění Severojižní magistrály v oblasti Národního muzea (© 2008 SATRA a VHE )