Prověřování variantního řešení

Aktuality, Variantní řešení
Přečteno 712 krát
Aktuální vývoj prověřování variantního řešení ke dni 21. 2. 2018
  • S Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy byl projednán rozsah prověřovaných komunikací a uzlových bodů.
  • Bylo zadáno zpracování Studie proveditelnosti dočasného vedení Městského okruhu ve stopě Průmyslového polookruhu společností SUDOP PRAHA a.s. Dokončení této studie předpokládáme v srpnu 2018.
  • Bylo zadáno zpracování dopravně inženýrských podkladů pro alternativní vedení Městského okruhu (výhledové intenzity dopravy). Dokončení těchto prací předpokládáme v květnu 2018.
  • Byla zadána aktualizace podkladů pro EIA (Průmyslový polookruh) – hlukové posouzení a rozptylová studie. Dokončení těchto prací předpokládáme v říjnu 2018.