Předběžný inženýrsko geologický průzkum

Aktuality
Přečteno 2241 krát

Realizace předběžného inženýrsko geologického průzkumu pro soubor staveb

Cílem provedeného inženýrskogeologického průzkumu bylo především zjištění geologické stavby, ohodnocení kvality horninového masivu, hydrogeologický průzkum, vytipování rizikových míst a doporučení pro další fáze přípravy.

 

Provedené terénní práce

Geofyzikální měření: elektrické a seismické metody
Vrtné práce: 92 vrtů, hloubka 3–68 m
Geologická dokumentace
Zkoušky ve vrtech: deformační zkoušky, karotážní měření
Laboratorní zkoušky: zeminy, horniny, voda
Čerpací a stoupací zkoušky: propustnost prostředí
Monitoring HPV: kolísání hladiny vody v čase

Zjištěné poměry

Celá trasa v prvohorních horninách (ordovik – stáří 490–450 mil.) různého stupně zvětrávání.
Břidlice: bohdalecké, zahořanské, vinické, letenské, libeňské, dobrotivské, šárecké.
Křemence: řevnické, skalecké.

 • Pražský zlom v oblasti Třešňovky
 • Výrazné tektonické porušení
 • Hydrogeologie v intravilánu ovlivněna řadou faktorů

Navazující práce a doporučení

 1. Předběžný IGP – dostatečné podklady pro dokumentaci ve stupni DÚR
 2. Pro přípravu PD ve stupni DSP – nezbytný Podrobný GTP
 3. Projekt podrobného GTP
 4. Zaměření na riziková místa stavby
 5. Kombinace průzkumu z povrchu a podzemí (průzkumné štoly – Bílá skála, Jarov a v části Malešického tunelu)
 6. Hydrogeologické poměry
 7. Dlouhodobý hydrogeologický monitoring úrovně HPV
 8. Včasná realizace prací