Východní èást Mìstského okruhu a Libeòská spojka

Východní část Městského okruhu a Libeňská spojka