Stavba 0081 s patrovým uspořádáním – Povltavská ulice (© 2010 Mott MacDonald & CTECH)