Stavba 0081 s patrovým uspořádáním – Pelc-Tyrolka a Povltavská ulice (© 2010 Mott MacDonald & CTECH)