Stavba 0094 varianta ražená – MÚK Českobrodská (© 2010 SATRA & ARTOO)