Stavba 0094 – Podjezd pod železniční tratí v ulici Spojovací (© 2010 SATRA & ARTOO)