Stavba 0081 – Detail povrchového vedení Městského okruhu (© 2010 SATRA & ARTOO)