Stavba č. 8313 Libeňská spojka

Axonometrie patrového uspořádání tunelů