Stavba è. 8313 Libeòská spojka

MÚK Vychovatelna a náměstí Na Stráži