Stavba č. 8313 Libeňská spojka

2. fáze výstavby – výstavba stropu v mělké stavební jámě