Stavba č. 8313 Libeňská spojka

0. fáze výstavby tunelu v Zenklově ulici – výchozí stav