Stavba č. 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka

Detail povrchového vedení Městského okruhu