Stavba č. 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka

Pelc-Tyrolka – vyústění varianty s tunelem pod Bílou skálou