Stavba č. 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka

Oblast Košinky ve variantě s patrovým uspořádáním