Stavba č. 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka

Povltavská ulice – patrové uspořádání