Počet nehod v běžné uliční síti Prahy v jednotlivých stavech NKS (© 2010 – autoři projektu)