Počet nehod na komunikační síti Prahy a přilehlých oblastí v jednotlivých stavech NKS (© 2010 – autoři projektu)