Dopravně kritická místa v Praze v roce 2009 (© 2010 – autoři projektu)